menu

Představení projektu Dorn Brno

Polyfunkční komplex pro moderně smýšlející firmy v centru Brna.

Na třípodlažní podnoži administrativní části spočívá při nároží ulic Plotní a Dornych dominantní štíhlá věž o devíti podlažích. Při ulici Dornych je budova zvýšena na pět podlaží. Parkovací objekt o čtyřech nadzemních podlažích svou výškou navazuje na tři podlaží administrativy a je orientován vjezdem do ulice Plotní.

Devítipodlažní administrativní část je vystavěna na půdoryse dvou k sobě přiléhajících, středově souměrných, pravoúhlých lichoběžníků. Podélně je orientována k centru města a konzolovitým vyložením nad nárožím s hlavním vstupem vytváří dynamický prvek celé kompozice umocněný nízkými pásy oken v kosoúhlých částech. Fasáda celého objektu je z lícových cihel.

Prosklené výkladce parteru doplňují pásová okna vyšších podlaží a podélné větrací otvory parkovacího domu. Plášť devítipodlažní věže je dvojitý. Vnější, mírně natočená skla jsou vynášena na betonových římsách.

Pronájem kanceláří Brno - DORN
Vizualizace budovy

Celkem má objekt dvanáct nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní.

Hlavní parametry

 • atraktivní lokalita v centru Brna v blízkosti hlavního a autobusového nádraží
 • moderně řešené kancelářské prostory
 • recepce + ostraha + centrální dispečink 24 hodin + CCTV kamery
 • kontrolovaný přístup do budovy - čipový systém (dveřní telefon, čtečka čipových karet, elektromagnetický zámek na vstupních dveřích)
 • profesionální správa budovy
 • pronájem zasedacích a školících prostor
 • stravovací služby

Investor objektu: Obchodní společnost CAMASTRO, a.s., Jiráskova 974,PSČ 666 01 Tišnov, IČ 277 58 567 DIČ: CZ27758567, Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5253. Autoři projektu: Atelier RAW s.r.o. Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín Doc. Ing. arch. Ivan Wahla

Administrativní a obchodní prostory

Administrativní a obchodní prostory
518
Bytové prostory
- ateliéry
12. NP m2
7000
Komerční prostory pro
administrativu a služby
2. - 11. NP m2
958
Obchodní
prostory
1. NP m2

Galerie

všechny fotografie

Vizualizace kanceláří budovy Dorn s různým nasměrováním výhledu. Komerční prostory se nachází v celkem 10 patrech a jejich prostorové řešení bude řešeno flexibilně. Vysoká úroveň vybavení objektů bude zahrnuta již ve standardu, přístup do objektu bude časově neomezen.

UVAŽOVANÉ TECHNOLOGIE A KOMFORTNÍ PRVKY

ZavřítZavřít
 • KLIMATIZACE KANCELÁŘÍHover

  V objektu použity pro klimatizaci kancelářských prostor indukční jednotky, které oproti konvenčním klimatizačním jednotkám neobsahují motorické prvky. Tím je zajištěna bezporuchovost, nízká hlučnost a provozní náklady. Konstrukce jednotek je rovněž navržena „na míru“ dispozice, čímž je garantována optimální rychlost proudění vzduchu a maximální komfort v pobytové zóně. Indukční jednotky jsou současným trendem nových moderních administrativních budov.

 • výměna vzduchu KANCELÁŘÍHover

  Je zajišťována centrálními vzduchotechnickými jednotkami, ty jsou navrženy s vysoce-účinnými rotačními rekuperátory s teplotníma vlhkostním přenosem tepla, čím je zajištěna maximální úspora provozních nákladů na vytápění, chlazení a vlhčení. Konstrukce jednotek se sendvičovými panely je certifikována institutem EUROVENT, kterou jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost akvalitu provedení. Komponenty zařízení jsou od předních světových výrobců, garantující splnění přísných evropských směrnic z hlediska spotřeb energií.

 • vlhčení vzduchu KANCELÁŘÍHover

  Pro vlhčení vzduchu použit špičkový systém ultrazvukového vlhčení s úpravou vody, který rovněž garantuje nízké provozní náklady a spotřebu energie. Oproti běžným systémům vlhčení s el. vyvíječem je provozně až 8x levnější.

 • odvětrání wcHover

  Hygienická zázemí jednotlivých podlaží jsou odsávána centrálně pomocí ventilátoru s EC motorem, který ve svém důsledku přináší pro své uživatele vysoký komfort – žádné hlučné ventilátory v podlaží, menší množství motorických pohonů v objektu – zdrojů poruch. Chod ventilátoru je řízen plynule dle okamžitého požadavku, což vede ke snížení provozních nákladů u společných prostorů.

 • hospodaření s užitkovou vodouHover

  V jednotlivých sociálních zázemích jsou u umyvadel osazeny senzorové baterie, které přináší až 60-ti procentní úsporu vody, v porovnání s běžnými bateriemi.

 • hospodaření s dešťovou vodouHover

  Z důvodů snížení odtoků dešťových vod je velká část plochy střech osázená intenzivní a extenzivní zelení. Dešťová voda je z  těchto střech jímána do akumulační nádrže a následně pak využívána pro technologii zavlažovaní a pro zásobování vodního prvku vodou.

 • ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU DO OBJEKTU A DO FUNKČNÍCH CELKŮ OBJEKTUHover

  Řízení vstupu oprávněných osob do objektu a do funkčních částí objektu je řešen elektronickým přístupovým systémem. Oprávněnost vstupu je řízena přiložením čipové karty. Možnost vpuštění návštěv do objektu a funkčních celků objektu bude řešena přes tlačítková tabla s hlasitým dohovorem a kamerou. Veškeré hlasové a videopřenosy v tomto systému budou přenášeny v digitální podobě (tzv. VoIP, IPCCTv). Příjem dohovoru od tabel a zobrazení scén z kamer v tablech bude možné na libovolném PC či IP telefonu v daném funkčním celku objektu.

 • SYSTÉM SLABOPrOUDÝCH ROZVODŮHover

  Veškeré prostory objektu jsou vybaven systémem elektrické požární signalizace (EPS) a rozvodem evakuačního rozhlasu. Pro zabezpečení objektu jsou prostory kolem pláště budovy, vjezdy a vstupy do objektu, a prostory recepce monitorovány kamerovým systémem (uzavřený televizní okruh pod trvalým dohledem ostrahy objektu)

 • ZABEZPEČENÍ HLASOVÝCH SLUŽEB, PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ INTERNETHover

  Zajištění hlasových služeb a datových služeb připojení do sítě internet bude umožněn technologií FTTx (vyhrazená optická vedení). Objekt je připojen na zemní optické sítě provozovatelů sítí elektronických komunikací

 • ZDROJ TEPLA A CHLADUHover

  Objekt bude vybaven moderním, ekologickým zdrojem tepla a chladu. Primárním zdrojem tepla a chladu budou tepelná čerpadla země/voda Viessmann Vitocal o celkovém výkonu 430kW. Tento instalovaný výkon je dostačující po většinu roku. Tepelná čerpadla budou čerpat energii ze 47 geotermálních podzemních vrtů, které jsou umístěny pod objektem na pozemku, kde budova vyrůstá. Doplňkovým zdrojem energie pro pokrytí energetické náročnosti budovy při extrémních teplotách bude výměníková stanice tepla, která využívá jako primární energii městem dodávané teplo.

  Toto řešení v porovnání s klasickým zdrojem vytápění a chlazení vykazuje až 50% úsporu energie.

 • UMĚLÉ OSVĚTLENÍHover

  Ve všech prostorách objektu DORN (vč. parkingu) budou použita svítidla s LED technologií. V porovnání s ostatními technologiemi mají LED svítidla nízkou spotřebu energie  (přibližně desetinová v porovnání s klasickými žárovkami, přibližně třetinová v porovnání s kompaktními zářivkami). LED technologie nabízí jednu z nejúčinnějších přeměn elektrické energie na svítivou – dlouhá životnost (životnost LED je cca. 25 x delší než u klasických žárovek, 10 x delší než u kompaktních zářivek). Řízení osvětlení bude řešeno nadřazeným systémem budovy s vazbou na snímače intenzity osvětlení daného prostoru, tzn. intenzita umělého osvětlení bude udržována regulací výkonu svítidel na požadované hodnotě (maximální úspora energie).

 • ZÁLOHOVÁNÍ OBJEKTU EL. ENERGIÍHover

  Při výpadku el.energie budou vybrané okruhy a podlahové zásuvky jednotlivých kancelářských pracovišť zálohovány z vlastního diesel-generátoru objektu (s dobou zálohy až 8 hodin).

 • ZASTÍNĚNÍ KANCELÁŘSKÝCH PLOCHHover

  Veškerá okna v  kancelářích objektu (2. – 12.NP) vybavena meziokenní exteriérovou žaluzií s elektrických servopohonem. Ovládání řešeno nadřazeným řídicím systémem budovy v návaznosti na čidlo oslunění (vč. možnosti manuálního nastavení).

 • SYSTÉM ŘÍZENÍ A REGULACE TECHNOLOGIÍ BUDOVYHover

  individuální  řízení teploty (topení/chlazení) v jednotlivých kancelářích

  inteligentní řízení osvětlení s možnostmi individuálního nastavení

  inteligentní řízení venkovních žaluzií s možnostmi individuálního nastavení

  plně automatizované řízení zdrojů tepla, chladu a hygienické výměnu vzduchu s vazbou na energeticky efektivní provoz

  jednotný software na řízení primárních technických a technologických částí budovy, vlivem něhož veškeré technologie spolu vzájemně komunikují a tímto vytváří uživatelům vysoké možnosti flexibility a užitné hodnoty

  vysoký uživatelský komfort, individuální uživatelské možnosti nastavení, moderní design ovládacích prvků v kancelářích

  jednoduché a intuitivní ovládání prostřednictvím lokálních prvků, jednoduchá možnost nastavení a volby priorit uživatelských požadavků/automatických funkcí

  automatické systémy řízení veškerých technologií instalovaných v budově postavené na moderní platformě s využitím prvků předních světových výrobců

  koncepce centrálního automatického systému řízení technologií s vazbou na energetickou efektivitu a úspory provozních nákladů

  centrální vizualizace (Building management systém) celého systém řízení budovy s přehlednou a jednoduchou technickou správou dispečerem