menu

V současné době je dokončeno založení objektu na železobetonových velkoprůměrových pilotách, jsou provedeny geotermální vrty pod budovou k využití pro topení a chlazení pomocí tepelného čerpadla a probíhá výstavba monolitického železobetonového skeletu, kde právě realizujeme stěny čtvrtého nadzemního podlaží. Dokončení monolitického betonového skeletu je plánováno na duben 2015.