menu

Byla úspěšně dokončena fasáda – lícové zdivo a okna malé věže, parkovacího domu a taktéž z větší části velká věž. Dále byly zahájeny práce na zpevněných plochách kolem objektu a předprostoru budovy. Probíhají práce na osazování výkladců obchodních jednotek a portálu hlavního vstupu. Současně nyní dokončujeme stavební práce a montáž technologií v interiéru.